TOPlist

Rakovecké údolí

Přírodní park s četným výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů nedaleko Vyškova. Rakovecké údolí patří mezi oblasti s velmi zachovalými lesy. Vzniklo jako příkopová propadlina - poklesla část zemského povrchu podél dvou zlomů. Je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce a přirozeně sousedícím územím. V údolí se nacházejí dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího toku Rakovce.
Fotografie uživatelů
Les Drahanské vrchoviny 5.11.2011
Jakýsi cosi na úpatí Drahanské vrchoviny
Po žluté Drahanskou vrchovinou
Les Drahanské vrchoviny 5.11.2011
Les Drahanské vrchoviny 5.11.2011